Ranet på Nygårdshøyden

Ranerne hadde med seg balltre, og en av dem slo mot ransofferet.