• OMSORG PÅ DELTID: Omsorgsyrka har låge løner og mange deltidsarbeidande. Johnny Strømsnes (bak) er ein av få menn ved Engensenteret. Han har 75 prosent stilling som hjelpepleiar, og skulle gjerne hatt litt meir. Lene Anett Tvedt (til venstre) har lenge ønskt seg større stillingsbrøk, medan Hanne Dahl er student og sommarvikar. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Krev større stillingar

Kvinner tener i snitt berre 60 prosent av det menn gjer. No krev SV ein pott for likeløn og slutt på ufriviljug deltidsarbeid. Mange hjelpepleiarar ønskjer større stillingar.