– Vil alltid være forsinkelser

– Dette er ikke akkurat drømmetilbakemeldinger.