- Ungdom må ta ansvar

Holdninger er det viktigste i trafikken, mener Trygg Trafikk.