Fikk NTBs språkpris

Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende får NTBs språkpris for godt mediespråk.