Sammenligner buekorps med Taliban

SV-politikeren Amir Payan i Bergen går hardt ut mot byens mest elskede form for sivilforsvar, buekorpsene.