Frontalangrep på statsrådar

Miljøorganisasjonar går no til frontalangrep på statsrådane som sit med det politiske ansvaret for eksplosjonen i Sløvåg.