Sjølvrefs etter Sløvåg

Folkehelsa vurderer beredskap for kjemiulykker.