Slik kan Florvågøen bli

Den gamle fabrikken på Florvågøen står laglig til for hogg. Om alt går etter planen vil dette området bli utbygd med 170 leiligheter som skal stå klare i 2011.