Fjorden gror til

Hardangerfjorden gror til og oppdrettsnæringa får skulda i ny rapport frå Norsk institutt for vannforskning (NIVA).