Passet forsvann, studiane kan ryke

Posten rota vekk passet og studiepapira til Eirik Magnar Høydal. No kan studiar i Japan ryke. Rekninga kjem på 50.000 kroner.