• HVA ER DETTE? Det er mye rart som finnes i samlingene. Har du peiling på hva dette er?

Rariteten i november

Vet du hva dette er? Rariteten denne gang kan være en vanskelig nøtt.