21 sauer sultet ihjel

Et grusomt syn møtte veterinæren fra Mattilsynet da han kom inn i fjøset. Nå må saueeieren i fengsel.