Skred av underskrifter

Linda Linneberg (30) startet et skred da hun satte i gang underskriftsaksjon for nevrokirurgien på Stavanger Universitetssykehus