Gard saksøker staten etter Rocknes-forliset

Forsikringsselskapet Gard krever 172 millioner kroner i erstatning etter Rocknes-forliset fordi grunnen i Vatlestraumen ikke var merket.