Ventet to timer på politiet

Da Jarl Høva fra Rolland meldte fra til politiet om et innbrudd på Rolland skole, gikk det to timer før patruljen dukket opp.