Haraldsplass lite glad for obs-listen

Ledelsen på Haraldsplass liker ikke å bli «hengt ut» på obs-listen over sykehus som ikke tar vel imot turnusleger. Men forbedring loves.