40 mill til P-plasser

Byrådet vil bruke 40 millioner kroner til parkeringsplasser utenfor bykjernen.