Tøffe tak på kortere tid

Oppdal-avdelingen til Minera Norge AS opplevde at produksjonen økte fem prosent etter at arbeidstiden ble redusert 20 prosent.