Vitner så ikke Dung

Forsvarerne til Dungs svoger og svigerfar krever at lagmannsretten behandler fengslingssaken på ny. Vitneobservasjonen retten baserte sin kjennelse på, viser seg å være feil.