Ny hjelpeverge lover å gjøre en grundig jobb

Den nye hjelpevergen til Kåre Morten Watne, advokat Paal-Henrich Berle, sier at det menneskelige aspektet må veie tungt i denne saken.