• FOTO: INGVILD SJO

2136 hjul løfta «Gjøa»-modul

12 000 tonn på køyretur. Truleg nok ein verdsrekord ved Aker Stord.