Snarveg er viktig for Nordhordland

Gode vegsamband er avgjerande for at aksen Kollsnes-Mongstad kan utviklast til å verta ein av dei mest sentrale industristadene i heile Europa.