- Folk kan glede seg

Alt ligger til rette for en stor dag i fjellet under Skarverennet i dag.