- Grenser mot bullshit-bingo

Retorikkprofessor Kjell Lars Berge meiner rektorkandidatane ved UiB pakker inn språket sitt i bomull.