- Turene var jobbreiser

I sin prosedyre gikk advokat Dag Steinfeld inn for at admiral Atle Karlsvik må frifinnes på alle punkt.