Kaller på mer politi

Mer politi til å luke ut verstingene, trygler Landsforeningen for trafikkskadde.