Mongstad forurenset av brannskum

Bruk av farlige stoffer i brannskum har forurenset jordsmonnet rundt fire brannøvingsfelt, deriblant to i Hordaland.