30 mill til Høyanger

Regjeringen gir det kriserammede Høyangersamfunnet 30 mill. kroner til omstillingsarbeid.