Døde etter motorsagkutt

Mannen i begynnelsen av 60-årene omkom før han nådde frem til folk.