Lyngbrann i Storhammaren

50 kvadratmeter svidd av.