Hjerneekspertene samles om Haukeland

Legeforeningen og landets hjerneeksperter ber nå helsemyndighetene om å samle all hjernekirurgi på Vestlandet på Haukeland.