Falsk tunnelalarm

Et brannslukkingsapparat ble meldt fjernet inne i Løvstakktunnelen. Dermed ble tunnelen stengt.