- Her vil vi bygge og her vil vi bo

13 av de 16 familiene som ble husløse etter raset i Hatlestad Terrasse, har funnet en felles tomt hvor de vil bygge og bo. Grunneier er positiv. Nå er det opp til kommunen.