Tror flere vil dø med fart på 110

Vegvesenet vurderer å innføre 110 km/t som øvre fartsgrense på noen motorveistrekninger neste år, men trafikkforskere advarer.