Kvar femte 10-åring er overvektig

På sju år blei talet på overvektige 8.-klassingar dobla. Kvar femte norske fjerdeklassing er overvektig.