Må flomsikre Ølen sentrum

Eidselva gjennom Ølen sentrum må flomsikres. Murene langs elven står i fare for å rase ut. Da kan elven finne nye veier inn i sentrum.