Ingen økning i sysselsettingen

Selv om de fleste kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane nå kan vise til økonomisk balanse, er det få som venter noen økning i sysselsetting i årene som kommer.