Betre tider for pasientar med leddprotesar

Dårlege leddprotesar går raskare ut av bruk, og færre pasientar må tilbake på operasjonsbordet. Nasjonalt register for leddprotesar kan vise til gode resultat etter femten år i Bergen.