- Halvkvedede viser fra politiet

Forsvarer Einar Råen mener politiet kommer med halvkvedede viser i rumenersaken.