Kommuneplan for Askøy vedtatt

Fleirtalet i Askøy kommunstyret vil ikkje ta omsyn til 372 innspel frå befolkninga på Askøy til kommuneplanen.