Kunst for 1,5 milliarder - ingen kontroll

Bergen kommune har kunst for 1,5 milliarder kroner. Men ingen vet hvor alt er, eller om noe er borte.