Brøt seg inn på badet

Tyvradder brøt seg i natt inn i Odda Folkebad. De brøt opp et pengeskap og røsket med seg tusenvis av kroner.