1,6 mill. dollar til dei etterlatne

Dei overlevande og etterlatne etter «Rocknes»-forliset vil få til saman ca. 1,6 millionar dollar i erstatning.