Vil ha storkommune i Midhordland

Os, Fusa og Samnanger bør slås sammen til én kommune for å sikre innbyggerne et godt velferdstilbud. Det mener tverrpolitisk samlingsliste.