jobbar for ulike liner

Høgfartsbane langs heilt nye strek på kartet får neppe drahjelp av det eksisterande lobbykorpset i jernbanemiljøet.