Døyper ny ferje

I dag blir den nye pendelferja til Fjord1 Fylkesbaatane døypt i Florø.