Sotra-brannen sett fra rommet

En enorm røyksky stiger opp fra Sotra på NASAs satellittbilder fra helgen.