- Desperat og lite kalkulert

Kvinnen (28) tok ganske enkelt inntjeningen på jobben med hjem. Så skulle regnskapet gjøres opp.