- Ikke et akutt behov

Veivesenet har ingen planer om tiltak for å hindre hjortepåkjørslene på Flyplassveien.